Газтерм ООД е официален партньор за България на Itron – лидер в производството на високо-технологична измервателна техника за газ, вода и електричество, технологии за контрол, комуникационни системи и софтуер.
В качеството си на партньор, Газтерм предлага пълната гама от продукти и услуги за газ на Itron:

• Разходомери за газ – диафрагмени, ротационни, турбинни

• Електронни коректори на обем за газ

• Регулатори на налягане

• Газова арматура

• Сервизна и ремонтна дейност, техническа консултация, обучение, презентации

Регистрирана в България
Сфера на дейност: Търговия, Услуги, Внос
България, София - град, Владимир Вазов 90, вх.А, ет.2, пощенски код 1836
И на още 1 адрес в: София - град
http://www.gasterm.bg http://www.gasterm.bg/#services_bg http://yellowpages.bg/bg/members/gazterm/